Informace o projektu

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Více informací

Poskytnutí dílen + laboratoří

Prohloubení znalostí žáků základních škol v technických oborech.

Možnost práce se softwary jako je AutoCAD, Invertor, CorelDraw apod.

Práce s kovem, dřevem a výroba krabičky v dílnách firmy ZVVZ.

Zábava s velice známou stavebnicí Merkur nebo PASCO.

Celoroční volnočasové aktivity

Mnoho zájmových kroužků v oblasti Obecná technická zdatnost: Dřevo, Kovo, Měření, Fyzikální zákonitosti v praxi.

Online virtuální dílna, kde si budete moci vyzkoušet Vaše znalosti a hrát o zajímavé ceny.

Tvůrčí dílny, kde se naučíte vyrobit krmítka a ptačí budky.

Projektové dny a tématické exkurze

Čeká Vás 8 projektových dnů pro všechny partnerské Základní školy.

  • Jak šel pokrok
  • Každý může být domácím kutilem
  • Využití poznatků z exkurzí
  • Workshopy – měření, stavebnice
  • Den s MERKUREM
  • Mladý badatel
  • Moderní dílna – co už umíme

Technické předměty v cizím jazyce

Získejte znalosti technické angličtiny a využijte jí v budoucnu na trhu práce.

Výuka předmětů strojírenská technologie, materiály, strojnictví, stroje a zařízení bude probíhat formou učitelů.

Investice do rozvoje vzdělání